Anahtar Sembolü

Anahtar Sembolü

13.02.2017
Çağlar boyunca ve hemen her kültürde en çok kullanılan sembollerden biridir. Şans, yeni başlangıçlar, bilgelik gibi anlamları barındırır.

Anahtarlar günlük hayatımızda da önemli nesnelerdir. Kapıları açmanın ötesinde kapıların ardındaki mutluluk ve konforu da bize getirir. Gizli ve güvende tutmak istediğimiz şeyleri saklarlar. Dolayısıyla saklı olanların açığa çıkmasını ve gizlemek istediklerimizin korunmasını temsil eder.

Eski Yunanlılar anahtarı bilgi ve yaşamın sembolü olarak kullanırlardı.

Spiritüel olarak anahtarlar bilgi, gizem, tekamülü ve sırlara erişmeyi temsil eder. Yeni bir yaşam yolu anlamına da gelebilir.

3 adet anahtar birlikte kullanıldığında ise zenginlik, sağlık ve aşk kapılarını açacağına inanılır.

<.async-hide { opacity: 0 !important} (function(a,s,y,n,c,h,i,d,e){s.className+=' '+y;h.start=1*new Date; h.end=i=function(){s.className=s.className.replace(RegExp(' ?'+y),'')}; (a[n]=a[n]||[]).hide=h;setTimeout(function(){i();h.end=null},c);h.timeout=c; })(window,document.documentElement,'async-hide','dataLayer',4000, {'GTM-MV74JQJ':true}); Yandex.Metrica