Balık Sembolü

Balık Sembolü

13.02.2017
Bereketin evrensel sembolü olarak kabul edilen balık zenginlik, bolluk, iyi şans, doğurganlık, yaratıcılık, refah ve şifayı sembolize eder.

Pek çok kültürde balık bereketin ve yaratılışın sembolü olagelmiştir.

Kızılderililer balığı yaşam kaynağı suyun sembolü olarak kabul ederler ve iyi şans ve uzun ömür getirdiğine inanırlar.

Hristiyanlıkta büyük yeri olan balık sembolü bolluğu temsil eder.

Pagan geleneklerinde de bereket sembolü olan balık aynı zamanda güç ve doğurganlığı da temsil etmektedir.

Çin kültüründe balık refah ve boluğun simgesidir. İş yerlerinde ve kişinin bolluk getirmek istediği yerlerde kullanılır.

 

Blog Link Ürün Yeşim Şans Bilekliği

 

Eski bir Kelt sembolü olarak balık bilgi, bilgelik, ilham ve kehanet ile ilişkilendirilmiştir.

Hint Mitolojisinde balık dönüşüm ve yaratılışın sembolüdür.

Budizmde ise balık mutluluk ve özgürlük anlamlarına gelir.

 

<.async-hide { opacity: 0 !important} (function(a,s,y,n,c,h,i,d,e){s.className+=' '+y;h.start=1*new Date; h.end=i=function(){s.className=s.className.replace(RegExp(' ?'+y),'')}; (a[n]=a[n]||[]).hide=h;setTimeout(function(){i();h.end=null},c);h.timeout=c; })(window,document.documentElement,'async-hide','dataLayer',4000, {'GTM-MV74JQJ':true}); Yandex.Metrica