Baykuş Sembolü

Baykuş Sembolü

13.02.2017
Pek çok farklı kültürde izleri bulunan baykuş sembolü Bilgelik, zeka, gizem, geçiş, değişim, sezgi, mistisizm, psişik farkındalık, koruma ve sırları temsil eder. Gece kuşu olduğundan rüyaları, gölgelerde kalan gizli bilgiyi ve medyumluğu da temsil eder. Aldatma ve yanılsamaların ötesini görme yeteneği ile de ilişkilidir. Rüyalar aracılığıyla mesajlar getirdiğine inanılır.

Baykuş gizli potansiyellerin ve yeteneklerin ortaya çıkarılması için bir kılavuzdur.  

Rüyada ortaya çıkan bir baykuş hayatınızdaki işaretlere dikkat etmeniz durumunda önemli bir bilgi edineceğinizi gösterir. 

Eski Yunan’da bilgelik, zeka, ilham ve zenginlik sembolüdür. Savaşlarda koruyucu olduğuna inanılırdı.

Kızılderililerde Baykuş bilgelik ve öngörü ile ilişkiliydi. Koruyucu olarak görülürlerdi. Aynı zaman da kutsal bilginin bekçisiydi.

Eski Mısır, Kelt ve Hindu kültürlerinde alt dünya ve korunmanın sembolüydü.

<.async-hide { opacity: 0 !important} (function(a,s,y,n,c,h,i,d,e){s.className+=' '+y;h.start=1*new Date; h.end=i=function(){s.className=s.className.replace(RegExp(' ?'+y),'')}; (a[n]=a[n]||[]).hide=h;setTimeout(function(){i();h.end=null},c);h.timeout=c; })(window,document.documentElement,'async-hide','dataLayer',4000, {'GTM-MV74JQJ':true}); Yandex.Metrica