Kaplumbağa Sembolü

Kaplumbağa Sembolü

08.12.2016
Kaplumbağa sayısız din ve mitte barışı ve bilgeliği temsil eden bir yer tutar. Hem fiziksel hem de duygusal bedenin yorulmasına sebep olacak kadar hızlı yaşamlara sahip olduğumuz günümüzde kaplumbağanın bize işaret ettiği kavramlar ise yavaş, bilgece ve emin hareket etmek ve de gevşemektir. Bunun sonucu olarak da huzur ve başarıyı getirecektir.

Kaplumbağalar hayvan sembolizminde anneliği, doğurganlığı, uzun ömrü, dayanıklılığı, korunmayı, emin olmayı, kuvvet, kararlılık ve istikrar gibi kavramları sembolize eder. Bunlara ek olarak uzun bir ömre sahip olması ve sakin hareket etmesinden dolayı bilgeliği de temsil ettiğine inanılır.

Farklı zaman ve kültürlerde yaradılış, denge ve huzuru işaret eden farklı anlamlara sahip olmuşlardır. Örneğin; Çin ve Japonya’da uzun ömrün sembolüdür. Ayrıca kozmik düzeni de temsil etmektedir. Anneliğin ve yaratılışın sembolü olarak da görülmektedir. Kızılderililerde, Hindu ve Çin kültüründe kaplumbağanın dünyayı dengede tutan hayvan olduğuna inanılır. Yeryüzünün antik bilgeliğini barındırır. Kızılderililere göre sembol olarak Dünya Ana’yı temsil eder. Ayrıca Kızılderililer bu hayvanı Barış Yapıcı kabul etmişlerdir. Barış yolunu gösterdiğine inanırlar. Uzakdoğu’da kabuğu gökkubbeyi, vücudu ise yeri simgelerdi. Bu nedenle göklerin sırlarını yeryüzüne indirdiğine inanılır ve kehanet için kullanılırdı.

Feng Shui'de kaplumbağa su elementi ile uyumlu kabul edilmektedir. Mutlu bir ev, mutlu bir aile ve iyi ilişkileri sembolize eder. Eve iyi sağlık enerjisi getirmek için de kullanılır.

Huzur ve sakinliğe ihtiyaç duyulduğunda, dikkatin dağınık olduğu durumlarda sakinlik vermesi için, stresli durumlarda topraklanabilmek için, anlayış ve bilgeliği kuvvetlendirmek için de kaplumbağa simgesi kullanılabilir. Süreklilik, sebat ve uzun ömürlü başarıya ihtiyaç duyanlar için harika bir yardımcıdır.

Uzun ömür, bilgelik ve başarının sembolü olarak takı ve dekoratif ürünlerde kullanılmaktadır.

 

<.async-hide { opacity: 0 !important} (function(a,s,y,n,c,h,i,d,e){s.className+=' '+y;h.start=1*new Date; h.end=i=function(){s.className=s.className.replace(RegExp(' ?'+y),'')}; (a[n]=a[n]||[]).hide=h;setTimeout(function(){i();h.end=null},c);h.timeout=c; })(window,document.documentElement,'async-hide','dataLayer',4000, {'GTM-MV74JQJ':true}); Yandex.Metrica