Akuamarin Taşı ve Özellikleri
09.12.2016
Akvamarin, sakin taş, kahin taşı, cesaret taşı, gök zümrüt adlarıyla da anılan akuamarin açık gök mavisi renginde, saydam veya yarısaydam bir taştır. Bereket ve uğur taşıdır. Sonsuz gençlik ve mutluluk taşı olarak da bilinir.

Eski zamanlardan beri deniz yolculuklarını kazalardan koruduğuna ve doğaüstü güçler sağladığına inanılır. Sümerler, Mısırlılar ve İbranilerce bu taş mutluluk ve sonsuz gençlik taşı olarak kabul edilirdi. Romalılarsa evliliklerde sevginin sürekliliğine yardımcı olacağına inanıyorlardı.
Akik Taşı ve Özellikleri
09.12.2016
Agat, Ölümsüz Taş, Yemen Taşı adlarıyla da bilinir. Kalsedon kuvarsının bir türü olan akik taşının farklı renk ve dokularda çok fazla çeşidi vardır.

Güçlü bir taş olan akik eski çağlardan beri olumsuz enerjilere, karabasan ve nazara karşı koruyucu olarak kullanılmıştır. Hz. Muhammed'in mühür yüzüğü de akik taşındandır.

Fiziksel, duygusal ve mental denge sağlar. Duygusal travmalardan kurtulmaya yardımcı olur
Çakralara Göre Doğaltaşlar
08.12.2016
İnsan bedeni üzerinde bulunan yedi ana çakranın herbirinin kendisine has bir titreşim seviyesi bulunmaktadır. Bu titreşim seviyesi ile uyumlu sesler ve renklerle çakraların iyileştirilmesi sağlanabilir. Aynı şekilde belirli titreşim seviyesine veya renge sahip taşlar ile çakralar uyarılabilir ve iyileştirilebilirler. Bu yazımızda, her çakra için titreşimi uygun olan doğaltaşlar listelenmiştir. Listede bulunan taşlar haricinde çakraların renklerine uygun olan doğaltaşlar da bu çakraları iyileştirmek için kullanılabilmektedir.
Burçlara Göre Doğaltaşlar
07.12.2016
Burçlara göre doğaltaşlar hem doğum zamanında etkisinde olunan takımyıldızın titreşimine hem de burçların kişilik özelliklerine uyum ve denge getirebilecek özelliklere sahip olup olmadıklarına göre belirlenmektedir. Bu yazımızın içeriğinde burçların uyumlu olduğu taşların listesi verilmektedir.
<.async-hide { opacity: 0 !important} (function(a,s,y,n,c,h,i,d,e){s.className+=' '+y;h.start=1*new Date; h.end=i=function(){s.className=s.className.replace(RegExp(' ?'+y),'')}; (a[n]=a[n]||[]).hide=h;setTimeout(function(){i();h.end=null},c);h.timeout=c; })(window,document.documentElement,'async-hide','dataLayer',4000, {'GTM-MV74JQJ':true}); Yandex.Metrica