Melek Sembolü
24.02.2017
Melek sembolü gökyüzü ve yeryüzü arasındaki ilişkiyi belirtir. İnsan ile ilahi alem arasındaki habercileri simgelemektedir. Aynı zamanda aşk, sevgi, saflık, merhamet, inanç, umut, güven, korunma ve aydınlanma anlamlarını da içerir.

Yüksek benlikten mesajlar almayı kolaylaştırır ve ilahi farkındalığı arttırmaya yardımcı olur.
Anahtar Sembolü
13.02.2017
Çağlar boyunca ve hemen her kültürde en çok kullanılan sembollerden biridir. Şans, yeni başlangıçlar, bilgelik gibi anlamları barındırır.

Anahtarlar günlük hayatımızda da önemli nesnelerdir. Kapıları açmanın ötesinde kapıların ardındaki mutluluk ve konforu da bize getirir. Gizli ve güvende tutmak istediğimiz şeyleri saklarlar. Dolayısıyla saklı olanların açığa çıkmasını ve gizlemek istediklerimizin korunmasını temsil eder.
Balık Sembolü
13.02.2017
Bereketin evrensel sembolü olarak kabul edilen balık zenginlik, bolluk, iyi şans, doğurganlık, yaratıcılık, refah ve şifayı sembolize eder.

Pek çok kültürde balık bereketin ve yaratılışın sembolü olagelmiştir.
Baykuş Sembolü
13.02.2017
Pek çok farklı kültürde izleri bulunan baykuş sembolü Bilgelik, zeka, gizem, geçiş, değişim, sezgi, mistisizm, psişik farkındalık, koruma ve sırları temsil eder. Gece kuşu olduğundan rüyaları, gölgelerde kalan gizli bilgiyi ve medyumluğu da temsil eder. Aldatma ve yanılsamaların ötesini görme yeteneği ile de ilişkilidir. Rüyalar aracılığıyla mesajlar getirdiğine inanılır.
Kaplumbağa Sembolü
08.12.2016
Kaplumbağa sayısız din ve mitte barışı ve bilgeliği temsil eden bir yer tutar. Hem fiziksel hem de duygusal bedenin yorulmasına sebep olacak kadar hızlı yaşamlara sahip olduğumuz günümüzde kaplumbağanın bize işaret ettiği kavramlar ise yavaş, bilgece ve emin hareket etmek ve de gevşemektir. Bunun sonucu olarak da huzur ve başarıyı getirecektir.
<.async-hide { opacity: 0 !important} (function(a,s,y,n,c,h,i,d,e){s.className+=' '+y;h.start=1*new Date; h.end=i=function(){s.className=s.className.replace(RegExp(' ?'+y),'')}; (a[n]=a[n]||[]).hide=h;setTimeout(function(){i();h.end=null},c);h.timeout=c; })(window,document.documentElement,'async-hide','dataLayer',4000, {'GTM-MV74JQJ':true}); Yandex.Metrica