Melek Sembolü

Melek Sembolü

24.02.2017
Melek sembolü gökyüzü ve yeryüzü arasındaki ilişkiyi belirtir. İnsan ile ilahi alem arasındaki habercileri simgelemektedir. Aynı zamanda aşk, sevgi, saflık, merhamet, inanç, umut, güven, korunma ve aydınlanma anlamlarını da içerir.

Yüksek benlikten mesajlar almayı kolaylaştırır ve ilahi farkındalığı arttırmaya yardımcı olur.

Melek şeklindeki obje ve takıların umut ve mutluluk getirdiklerine, hayallerin gerçeğe dönüştürülmesine yardımcı olduklarına inanılır.

Ayrıca yaşama daha fazla sevgi getireceğine ve ilahi bir korunma sağlayacağına da inanılır. Bazı kişiler hayatta olmayan sevdikleriyle yakın hissetmek ve atalarını onurlandırmak amacıyla melek şeklindeki nesneleri kullanmaktadırlar.

Melek sembolü aynı zamanda ilahi kaynaktan yardım almayı ve korunmayı da sembolize eder. Doğaltaşlardan yapılmış olan melek ve melek kanadı şekilli takılar, kullanılan taşın enerjisine göre belli konularda yardım ve korunma sağlayacaklardır.

 

Blog Link Ürün* MELEK ŞEKİLLİ ÜRÜNLERİMİZİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN!

 

 

<.async-hide { opacity: 0 !important} (function(a,s,y,n,c,h,i,d,e){s.className+=' '+y;h.start=1*new Date; h.end=i=function(){s.className=s.className.replace(RegExp(' ?'+y),'')}; (a[n]=a[n]||[]).hide=h;setTimeout(function(){i();h.end=null},c);h.timeout=c; })(window,document.documentElement,'async-hide','dataLayer',4000, {'GTM-MV74JQJ':true}); Yandex.Metrica