Nazar Boncuğu

Nazar Boncuğu

19.02.2017
Eski zamanlardan beri insanoğlu negatif enerji ya da varlıklardan korunmak için tılsımlı nesnelerden yardım almıştır.

Pek çok kültürde hem göz sembolü, hem de mavi renkli taşlar kötülüklere karşı korunmayla ilişkilendirilmiştir.

Göz boncuğu da denilen nazar boncuğunun kişiyi kem gözlerden koruduğuna inanılır. Genellikle mavi renkte kullanılır.

Bu boncukların nazarı kendi üzerine çekerek kişiyi koruyacağına ve hatta kuvvetli nazar etkisinde bu boncukların çatlayacağına inanılır.

Kişinin üzerinde takı ya da iğneli boncuk olarak kullanılabildiği gibi arabaların aynalarına, ev ve işyerlerinin duvarlarına asılarak da bölgeyi korumak amaçlanır.

<.async-hide { opacity: 0 !important} (function(a,s,y,n,c,h,i,d,e){s.className+=' '+y;h.start=1*new Date; h.end=i=function(){s.className=s.className.replace(RegExp(' ?'+y),'')}; (a[n]=a[n]||[]).hide=h;setTimeout(function(){i();h.end=null},c);h.timeout=c; })(window,document.documentElement,'async-hide','dataLayer',4000, {'GTM-MV74JQJ':true}); Yandex.Metrica