Amazonit Taşı ve Özellikleri
09.12.2016
Amazon Taşı adıyla da anılan amazonit aynı zamanda Umut Taşı, Cesaret Taşı ve Harika Taş adlarıyla da bilinir.

Eski çağlardan beri kullanılmakta olan amazonit Mısırlılarda, iyi şans ve doğurganlığı simgeliyordu. Üreme yeteneklerini arttırmak için amazonit tılsımlar takıyorlardı.

Yatıştırıcı ve stresi azaltıcı etkiye sahiptir. Öfke, heyecan, endişe, korku gibi aşırı tepkileri yatıştırır. Uyum, denge ve şefkat sağlar. Kişiye kendini ifade etme gücü verir. Müzakere yeteneklerini geliştirir.
Akuamarin Taşı ve Özellikleri
09.12.2016
Akvamarin, sakin taş, kahin taşı, cesaret taşı, gök zümrüt adlarıyla da anılan akuamarin açık gök mavisi renginde, saydam veya yarısaydam bir taştır. Bereket ve uğur taşıdır. Sonsuz gençlik ve mutluluk taşı olarak da bilinir.

Eski zamanlardan beri deniz yolculuklarını kazalardan koruduğuna ve doğaüstü güçler sağladığına inanılır. Sümerler, Mısırlılar ve İbranilerce bu taş mutluluk ve sonsuz gençlik taşı olarak kabul edilirdi. Romalılarsa evliliklerde sevginin sürekliliğine yardımcı olacağına inanıyorlardı.
Akik Taşı ve Özellikleri
09.12.2016
Agat, Ölümsüz Taş, Yemen Taşı adlarıyla da bilinir. Kalsedon kuvarsının bir türü olan akik taşının farklı renk ve dokularda çok fazla çeşidi vardır.

Güçlü bir taş olan akik eski çağlardan beri olumsuz enerjilere, karabasan ve nazara karşı koruyucu olarak kullanılmıştır. Hz. Muhammed'in mühür yüzüğü de akik taşındandır.

Duyguları dengeleyerek stres, asabiyet ve anksiyete ile başa çıkmayı kolaylaştırır. Duygusal travmalardan kurtulmaya yardımcı olur
Kaplumbağa Sembolü
08.12.2016
Kaplumbağa sayısız din ve mitte barışı ve bilgeliği temsil eden bir yer tutar. Hem fiziksel hem de duygusal bedenin yorulmasına sebep olacak kadar hızlı yaşamlara sahip olduğumuz günümüzde kaplumbağanın bize işaret ettiği kavramlar ise yavaş, bilgece ve emin hareket etmek ve de gevşemektir. Bunun sonucu olarak da huzur ve başarıyı getirecektir.
Çakralara Göre Doğaltaşlar
08.12.2016
İnsan bedeni üzerinde bulunan yedi ana çakranın herbirinin kendisine has bir titreşim seviyesi bulunmaktadır. Bu titreşim seviyesi ile uyumlu sesler ve renklerle çakraların iyileştirilmesi sağlanabilir. Aynı şekilde belirli titreşim seviyesine veya renge sahip taşlar ile çakralar uyarılabilir ve iyileştirilebilirler. Bu yazımızda, her çakra için titreşimi uygun olan doğaltaşlar listelenmiştir. Listede bulunan taşlar haricinde çakraların renklerine uygun olan doğaltaşlar da bu çakraları iyileştirmek için kullanılabilmektedir.
Burçlara Göre Doğaltaşlar
07.12.2016
Burçlara göre doğaltaşlar hem doğum zamanında etkisinde olunan takımyıldızın titreşimine hem de burçların kişilik özelliklerine uyum ve denge getirebilecek özelliklere sahip olup olmadıklarına göre belirlenmektedir. Bu yazımızın içeriğinde burçların uyumlu olduğu taşların listesi verilmektedir.
Sarkaçlar
07.12.2016
Sarkaçlar bilincinizdeki erişemediğiniz bilgileri elde edebilmek için kullanılan nesnelerdir. İnsanoğlunun kullandığı en eski sezgisel bilgi edinme yöntemlerinden biridir. Çağlar boyunca su, altın ve petrol bulmak için kullanılmışlardır. Ayrıca bedendeki rahatsız bölgeleri bulabilme, şifa verme, korunma, çakraları aktifleştirme ve temizleme, dengelenme, yüksek benliğe erişme gibi amaçlarla da kullanılırlar.
Yüzük Ölçü Tablosu
07.12.2016
Yüzük siparişi veriyorken parmağınıza uygun olan yüzük ölçüsünü bilmeniz gerekmektedir. Eğer yüzük ölçünüzü bilmiyorsanız ya da ölçünüzden emin değilseniz bu yazımızdaki bilgileri kullanarak yüzük ölçünüzü belirleyebilirsiniz.
<.async-hide { opacity: 0 !important} (function(a,s,y,n,c,h,i,d,e){s.className+=' '+y;h.start=1*new Date; h.end=i=function(){s.className=s.className.replace(RegExp(' ?'+y),'')}; (a[n]=a[n]||[]).hide=h;setTimeout(function(){i();h.end=null},c);h.timeout=c; })(window,document.documentElement,'async-hide','dataLayer',4000, {'GTM-MV74JQJ':true}); Yandex.Metrica