Toplam 62 blog | 6. Sayfa
Jasper Taşı ve Özellikleri
15.01.2017
Kahverengi, kırmızı, sarı gibi çeşitli renklerde bulunabilir. Yine üzerinde farklı renk ve çizgiler bulunur. Bereket, güç ve cesaret taşıdır. Taşıyana bereket getirdiğine inanılır.

Tarih içerisinde pek çok farklı zaman ve kültürde izleri bulunan Jasper hem fiziksel hem de manevi alanda bir koruma taşı olarak kullanılmıştır. Kutsal kabul edilen bu taştan mühür silindirleri ve tılsımlar yapılmıştır. Refahla da ilişkilendirilen jasper taşının bahçe işleri, tarım gibi alanlarda çalışanlar için kolaylık ve bereket sağladığına inanılmıştır.
Hematit Taşı ve Özellikleri
12.01.2017
Çelik grisi, siyah ve kırmızımsı kahverengi renklerde bulunabilen hematit, demir içerdiği için Kan taşı olarak da bilinir. Metalik görünümdedir ve oldukça kırılgandır.

Enerji , canlılık, neşe ve cesaret verir. Mantık, hafıza, öğrenim gibi her türlü zihinsel faaliyette yardımcıdır. Düşüncelerin organize olmasını ve daha kolay karar verebilmeyi sağlar.
Aragonit Taşı ve Özellikleri
16.12.2016
Şifa taşı olarak da bilinen Aragonit, genelde kahverengi renkte bulunan aragonit taşı beyaz, sarı, altın sarısı, yeşil, mavi, kırmızı, menekşe moru gibi farklı renklerde de bulunabilir. Kırılgan yapıda olduğundan takı formunda az bulunur.

Yeryüzünün korunması, ley hatlarının ve toprağın şifalandırılmasına yardımcı olduğu söylenir. Kişinin gezegen ile ilişkisini kuvvetlendirir. Çevre duyarlılığını arttırır.

Şifa gücünün fazla olduğuna, hastalıklardan koruduğuna inanılır.
Ametist Taşı ve Özellikleri
10.12.2016
Mor yakut ve mor Necef isimleriyle de anılan ametist kuvars ailesindendir. Mor rengin çeşitli tonlarında ve saydam veya opak olabilir.

Sakinleştirici bir etkiye sahiptir. Denge, uyum, huzur ve barış sağlamak için kullanılır. Olumsuz duygulardan kurtulmaya yardımcı olur. Olumsuz duyguların dönüştürülmesini sağlar.

Refah ve bolluk için kullanılabilecek taşlardan biridir. Parasal sorunlar ile mücadele edilirken yararlı olacaktır.
Amazonit Taşı ve Özellikleri
09.12.2016
Amazon Taşı adıyla da anılan amazonit aynı zamanda Umut Taşı, Cesaret Taşı ve Harika Taş adlarıyla da bilinir.

Eski çağlardan beri kullanılmakta olan amazonit Mısırlılarda, iyi şans ve doğurganlığı simgeliyordu. Üreme yeteneklerini arttırmak için amazonit tılsımlar takıyorlardı.

Aşk yaşamında amazonit, sevgililer arasındaki iletişimi arttırır.
Akuamarin Taşı ve Özellikleri
09.12.2016
Akvamarin, sakin taş, kahin taşı, cesaret taşı, gök zümrüt adlarıyla da anılan akuamarin açık gök mavisi renginde, saydam veya yarısaydam bir taştır. Bereket ve uğur taşıdır. Sonsuz gençlik ve mutluluk taşı olarak da bilinir.

Eski zamanlardan beri deniz yolculuklarını kazalardan koruduğuna ve doğaüstü güçler sağladığına inanılır. Sümerler, Mısırlılar ve İbranilerce bu taş mutluluk ve sonsuz gençlik taşı olarak kabul edilirdi. Romalılarsa evliliklerde sevginin sürekliliğine yardımcı olacağına inanıyorlardı.
Akik Taşı ve Özellikleri
09.12.2016
Agat, Ölümsüz Taş, Yemen Taşı adlarıyla da bilinir. Kalsedon kuvarsının bir türü olan akik taşının farklı renk ve dokularda çok fazla çeşidi vardır.

Güçlü bir taş olan akik eski çağlardan beri olumsuz enerjilere, karabasan ve nazara karşı koruyucu olarak kullanılmıştır. Hz. Muhammed'in mühür yüzüğü de akik taşındandır.

Fiziksel, duygusal ve mental denge sağlar. Duygusal travmalardan kurtulmaya yardımcı olur
Kaplumbağa Sembolü
08.12.2016
Kaplumbağa sayısız din ve mitte barışı ve bilgeliği temsil eden bir yer tutar. Hem fiziksel hem de duygusal bedenin yorulmasına sebep olacak kadar hızlı yaşamlara sahip olduğumuz günümüzde kaplumbağanın bize işaret ettiği kavramlar ise yavaş, bilgece ve emin hareket etmek ve de gevşemektir. Bunun sonucu olarak da huzur ve başarıyı getirecektir.
Çakralara Göre Doğaltaşlar
08.12.2016
İnsan bedeni üzerinde bulunan yedi ana çakranın herbirinin kendisine has bir titreşim seviyesi bulunmaktadır. Bu titreşim seviyesi ile uyumlu sesler ve renklerle çakraların iyileştirilmesi sağlanabilir. Aynı şekilde belirli titreşim seviyesine veya renge sahip taşlar ile çakralar uyarılabilir ve iyileştirilebilirler. Bu yazımızda, her çakra için titreşimi uygun olan doğaltaşlar listelenmiştir. Listede bulunan taşlar haricinde çakraların renklerine uygun olan doğaltaşlar da bu çakraları iyileştirmek için kullanılabilmektedir.
Burçlara Göre Doğaltaşlar
07.12.2016
Burçlara göre doğaltaşlar hem doğum zamanında etkisinde olunan takımyıldızın titreşimine hem de burçların kişilik özelliklerine uyum ve denge getirebilecek özelliklere sahip olup olmadıklarına göre belirlenmektedir. Bu yazımızın içeriğinde burçların uyumlu olduğu taşların listesi verilmektedir.
<.async-hide { opacity: 0 !important} (function(a,s,y,n,c,h,i,d,e){s.className+=' '+y;h.start=1*new Date; h.end=i=function(){s.className=s.className.replace(RegExp(' ?'+y),'')}; (a[n]=a[n]||[]).hide=h;setTimeout(function(){i();h.end=null},c);h.timeout=c; })(window,document.documentElement,'async-hide','dataLayer',4000, {'GTM-MV74JQJ':true}); Yandex.Metrica